IMG17135645پدر "مالخاز سونگیو لاشفیلی" یکی از کشیش های ایالت جورجیا در آمریکا که برای مشارکت در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به کربلا آمده تاکید کرد: عدالت و صلح با جانفشانی مرد بزرگی به نام امام حسین علیه السلام پیروز شد.

پدر "مالخاز سونگیو لاشفیلی" یکی از کشیش های ایالت جورجیا در آمریکا که برای مشارکت در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به کربلا آمده تاکید کرد: عدالت و صلح با جانفشانی مرد بزرگی به نام امام حسین علیه السلام پیروز شدند.

وی تصریح کرد: "ذبیح الفرات" که در انجیل ذکر شده، همان امام حسین علیه السلام است.

"لاشفیلی" با بیان اینکه برای بوسیدن خاک مقدس به کربلا آمده ام، گفت: برای تمامی مردم نماز خواندم؛ چرا که این مکان را الهام بخش و شوق انگیز یافتم.