بسم الله الرحمن الرحیم

موسسه امام هادی (ع)

تلاش موفّق شما در تصحیح کتاب

الهدایه

نشان بارزی از عنایت شما به فعّالیّتهای فخیم فرهنگی و عمل به وظیفۀ
خطیر همۀ عالمان و اهل قلم متعّد است.

تقدیر از کسانی که در اعتلای فرهنگ اسلامی و ایران نقشی شایسته
ایفا می کنند. فریضۀ جامعۀ اسلامی و مسؤلان امور فرهنگی است.

وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از خدمات جناب عالی، بویژه از سهمی که
در این کار بزرگ داشته اید، قدردانی می کند.

سیدعطاءالله مهاجرانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی