شیعیان و اهل سنت ضمن اقامه نماز ظهر پیام کنفرانس وحدت را به صورت عملی به نمایش گذاشتند.

همزمان با سی امین کنفرانس بین المللی وحدت، شرکت کنندگان در این کنفرانس، با اقامه نماز جماعت به امامت شیخ بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوری، صدای واحد را به گوش تفرقه افکنان رساندند.

اقامه نماز جماعت در این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مخالفین وحدت بین مذاهب اسلامی منتظر حاشیه سازی در این زمینه بودند.

گفتنی است بعد از اقامه این نماز جماعت که با حضور علما و اندیشمندان مذاهب اسلامی، انجام شد، دعای وحدت مسلمین و نابودی دشمنان اسلام، قرائت شد.

«پایان خبر»